Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de website BIM Tutorials bepaalde gegevens, waaronder je persoonsgegevens, verzamelt, gebruikt en wat je opties hierbij zijn.

Contact met ons opnemen

Als je algemene vragen hebt over je account of over hoe je contact kunt opnemen met een van onze docenten voor ondersteuning, u kunt dan met uw vraag een email sturen naar info@bim-tutorials.nl. Hier kunt u ook uw gegevens achter laten waardoor er contact kan worden gezocht en zo uw vragen beantwoordt kunnen worden. Doe dit met de email waarin je lidmaatschap of betaling is bevestigd. Als je specifieke vragen over deze privacyverklaring hebt of wilt weten hoe we je persoonsgegevens, cookies of soortgelijke technologieën gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@bim-tutorials.nl.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is BIM Tutorials die ook de service aan je levert. Als je contact met ons opneemt voor hulp, moeten we mogelijk als veiligheidsmaatregel je identiteit controleren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

Verzameling van gegevens

We ontvangen en bewaren gegevens over jou, zoals:

Gegevens die je aan ons verstrekt
we verzamelen gegevens die je aan ons verstrekt, waaronder:

 1. je naam, e-mailadres, adres of postcode, betalingsmethode en telefoonnummer. We verzamelen deze gegevens op diverse manieren, onder meer wanneer je ze invoert tijdens het gebruik van onze service, contact hebt met 1 van onze docenten of deelneemt aan enquêtes of marketingpromoties;
 2. gegevens die worden verzameld wanneer je reviews, beoordelingen of voorkeuren geeft, je accountinstellingen verstrekt, je voorkeuren instelt in ‘Account’ of ons op een andere manier gegevens verstrekt via onze service of een andere locatie.

Gebruik van gegevens

We gebruiken de gegevens om onze services en marketingactiviteiten te leveren, te analyseren, te beheren, te verbeteren en te personaliseren, je registratie, bestellingen en betalingen te verwerken en met je te communiceren over deze en andere onderwerpen. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om:

 1. jouw algemene geografische locatie te bepalen, gelokaliseerde content aan te bieden.
 2. illegale of vermoedelijke illegale activiteiten, zoals fraude, te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven.
 3. onze doelgroep te analyseren en inzicht hierin te krijgen, onze service te verbeteren (waaronder de ervaring met onze gebruikersinterface) en de selectie en de levering van content en aanbevelingsalgoritmen te optimaliseren;

Openbaarmaking van gegevens

We maken je gegevens voor bepaalde doeleinden en aan derden bekend, zoals hieronder is beschreven:

 1. Serviceproviders: we maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of contractanten (“Serviceproviders”) om bepaalde services namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van services aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld Serviceproviders om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, onze service te personaliseren en optimaliseren, creditcardtransacties of andere betalingsmethoden te verwerken, klantenservice te leveren, openstaande bedragen te incasseren, gegevens te analyseren en verbeteren (waaronder gegevens over de interactie van gebruikers met onze service) en consumentenenquêtes te verwerken. Het is mogelijk dat deze Serviceproviders bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie. We geven deze bedrijven alleen toestemming om je persoonsgegevens te verwerken of openbaar te maken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten.
 2. Bescherming van BIM Tutorials en anderen: BIM Tutorials en haar Serviceproviders kunnen je persoonsgegevens en andere gegevens openbaar maken of anderszins gebruiken als wij of zij redelijkerwijs van mening zijn dat deze openbaarmaking nodig is om (a) toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of verzoeken van overheden na te leven, (b) naleving van toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, waaronder onderzoek naar potentiële overtredingen hiervan, (c) illegale of vermeende illegale activiteiten (waaronder betalingsfraude) alsmede technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken of (d) schending van rechten, eigendom of veiligheid van BIM Tutorials, gebruikers of het publiek te voorkomen, zoals wettelijk vereist is of is toegestaan.
 3. Zakelijke overdrachten: in verband met reorganisaties, herstructureringen, fusies, verkopen of andere overdrachten van bedrijfsmiddelen dragen we gegevens over, waaronder persoonsgegevens, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te respecteren op een wijze die aansluit bij onze Privacyverklaring.

Je kunt er ook voor kiezen om je gegevens op de volgende manieren openbaar te maken:

 1. Wanneer je de BIM Tutorials-service gebruikt, heb je mogelijkheden om een reactie te plaatsen of andere gegevens te publiceren, waarna derden de door jou openbaar gemaakte gegevens kunnen gebruiken.
 2. Bepaalde delen van onze service kunnen een functie bevatten waarmee je gegevens kunt delen per e-mail, sms, social media of andere toepassingen door gebruik te maken van de clients en toepassingen op je smart apparaat.
 3. Via plug-ins voor social media (waaronder plug-ins die door Facebook, Twitter, Linkedin en Google worden aangeboden) kun je gegevens op deze platforms delen.

Plug-ins en toepassingen voor social media worden beheerd door de betreffende sociale netwerken en zijn onderworpen aan hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

Toegang tot je account en profielen

Om je eenvoudig toegang te bieden tot je account en je te helpen bij het beheer van de BIM Tutorials service, gebruiken we technologie waarmee we je kunnen wel herkennen als houder van het account en je rechtstreeks toegang tot je account kunnen bieden maar wel moet inloggen met je email en wachtwoord om de veiligheid van jouw account maar ook de veiligheid van onze video’s te behouden.

Je gegevens en rechten

Je kunt een verzoek indienen om toegang tot je persoonlijke gegevens te verkrijgen of onjuiste persoonlijke informatie die wij over jou hebben, corrigeren of bijwerken.

Je kunt dit het eenvoudigst doen door naar het gedeelte ‘account’ van onze website te gaan, waar je allerlei gegevens over je account kunt bekijken en bijwerken, waaronder je contactgegevens en diverse gerelateerde gegevens over je account (zoals families die je hebt bekeken en beoordeeld, en je reviews). Je moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot ‘ account’. Je kunt ons ook vragen om persoonsgegevens die we over jou hebben, te verwijderen.

Als je een verzoek wilt indienen of een andere vraag hebt over onze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via info@bim-tutorials.nl

We kunnen verzoeken weigeren die onredelijk zijn of waarvoor een reactie wettelijk niet vereist is, zoals verzoeken die extreem onpraktisch zijn, waarvoor onevenredige technische inspanningen nodig zouden zijn of die ons zouden kunnen blootstellen aan operationele risico’s, waaronder fraude met gratis proefperioden. We kunnen gegevens bewaren zoals vereist is of is toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld om te voldoen aan jouw keuzes, voor onze facturerings- of administratiedoeleinden en om te voldoen aan de doeleinden die zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

Beveiliging

We hebben redelijke administratieve, logische, fysieke en bestuursmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang, gebruik en wijziging. Helaas is er geen enkele maatregel die 100% zekerheid biedt. Daarom kunnen we de veiligheid van je gegevens niet garanderen.

Kinderen

Er zit geen minimale leeftijd verbonden om de trainingen te volgen op BIM Tutorials.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We werken deze privacyverklaring regelmatig bij om te kunnen blijven voldoen aan wijzigingen in de juridische, wettelijke en operationele vereisten. We kondigen dergelijke wijzigingen (met inbegrip van de ingangsdatum) aan in overeenstemming met de wet. Als je de BIM Tutorials-service blijft gebruiken nadat deze updates van kracht zijn, betekent dit dat je deze wijzigingen accepteert.